Školní jídelna

ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Jídelníček

Aktuální jídelníček

Ukázky jídel

Ukázky jídel

Informace o úhradě stravování ve školní jídelně Rybník od 1.9.2020

Vážení rodiče, vážení strávníci,

ŠJ Rybník zajišťuje úhradu stravování formou bankovního převodu z účtu.

Cena jednoho oběda pro dítě navštěvující Základní školu ve věku 7-10 let činí 30,- Kč, měsíční úhrada : 660,- Kč.

Cena jednoho oběda pro dítě navštěvující Základní školu ve věku 11-14 let činí 32,- Kč, měsíční úhrada : 704,- Kč.

Cena celodenní stravy pro dítě navštěvující Mateřskou školu od 3-6 let činí 43,- Kč, měsíční úhrada : 946,- Kč.

Cena jednoho oběda pro dítě navštěvující Přípravnou třídu, činí 28,- Kč, měsíční úhrada : 616,- Kč.Cena jídel dle vyhlášky 107/2005 Sb., Vyhláška o školním stravování.

Celodenní strava pro školku zahrnuje přesnídávku, oběd a odpolední svačinu.
Celodenní strava pro přípravnou třídu zahrnuje pouze oběd.


Oběd se skládá z polévky, hlavního jídla, nápoje, popřípadě zeleninového salátu, ovoce nebo moučníku.

Platby za poskytnutou stravu probíhají zálohově a to do 18. dne předchozího měsíce na měsíc následující.
Každé dítě má založené ,, stravovací konto“, na které přicházejí bezhotovostní platby od Vás na

číslo účtu : 297444074/0300Jako variabilní symbol uvádějte vždy přidělený variabilní symbol, který Vám byl zaslán na e-mailovou adresu. Pokud je VS uveden chybně, nelze platbu přiřadit. Do zprávy pro příjemce uvádějte vždy jméno a příjmení strávníka.

Přeplatek bude vrácen na účet uvedený v přihlášce ke stravování vždy lednu a v červenci.

Přihláška ke stravování funguje jako závazná objednávka pravidelného odběru po celou dobu školního roku. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován!!! Nepřítomnost strávníka odhlaste den předem do 13.00 hod.


Libuše Kučerová
vedoucí školní jídelny Rybník

Provozní řád školní jídelny

Informace o úhradě stravování

Alergeny

Seznam alergenů Od 13.12. 2014 na základě ustanovení 1169/2011 EU článek 21 a vyhlášky 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, §8 odstavec 10 je školní jídelna je povinna označit u vyrobených pokrmů alergen, který obsahuje. Komentář ke zmíněnému ustanovení naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této stránce: http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm

Značení alergenů je pouze informační.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělivosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako běžný výrobce potravin a pokrmů.

Personál jídelny

Vedoucí jídelny:
Libuše Kučerová

Hlavní kuchařka:
Eva Rácová

Provozní řád

Provoz ŠJ se řídí vyhláškami o školním stravování a příslušnými hygienickými předpisy. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin.

Výdej obědů:

Mateřská školka malé oddělení11:15 hod. - 11:40 hod.
Mateřská školka velké oddělení11:40 hod. - 12:10 hod.
Základní škola11:00 hod - 11:20 hod, 12:10 hod. - 13:35 hod.


Všechna podávaná jídla se konzumují pouze ve ŠJ. Vynášení jídla z jídelny /vyjma jídla v jídlonosičích / není povoleno. Je zakázáno vydávat obědy do skleněných nádob. Obědy do jídlonosiče lze vydávat pro školku a školu jen z důvodu nemoci.

Nepřítomnost strávníka odhlaste DEN PŘEDEM nejpozději do 13.00 hod. na strava.cz.
NEMOC je nutné u všech strávníků odhlásit. V době nemoci nemá dítě nárok na obědy dle Zákona č. 76/78 §32.
Pouze PRVNÍ DEN je možné neodhlášený oběd odebrat do jídlonosiče. Oběd si lze vyzvednout ve školní jídelně do jídlonosiče v době od 11.00 – 11.30 hod. Další dny nemá nárok a musí se odhlásit na internetové stránce www.strava.cz.
PRÁZDNINY jsou trvale odhlášeny pro všechny strávníky automaticky.
Strávníci se řídí pokyny pedagogického dozoru a pracovnic ŠJ.

Dotazy a připomínky k provozu ŠJ přijímá vedoucí ŠJ Libuše Kučerová .

Kontakt
Školní jídelna - 465 533 394
Základní škola - 465 533 413


vedoucí jídelny
Libuše Kučerová
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Poslední aktualizace
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Vzděláváme žáky se znevýhodněním v běžných tříchách
Férová škola
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Vyučujeme anglický jazyk od 1.třídy
Vyučujeme anglický jazyk od 1.třídy
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Vyučujeme žáky v domácím vyučování
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Odkazy:
Město Česká Třebová Obec Rybník