Školní jídelna

ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Jídelníček

Aktuální jídelníček

Ukázky jídel

Ukázky jídel

Informace o úhradě stravování ve školní jídelně Rybník

Vážení rodiče, vážení strávníci,

ŠJ Rybník zajišťuje úhradu stravování formou bankovního převodu z účtu.

Cena jednoho oběda pro dítě navštěvující Základní školu ve věku 6-10 let činí 28,- Kč, měsíční úhrada : 616,- Kč.

Cena jednoho oběda pro dítě navštěvující Základní školu ve věku 11-14 let činí 30,- Kč, měsíční úhrada : 660,- Kč.

Cena celodenní stravy pro dítě navštěvující Mateřskou školu od 3-6 let je 38,- Kč, měsíční úhrada : 836,- Kč.

Cena celodenní stravy pro dítě navštěvující Mateřskou školu, včetně přípravné třídy, ve věku 7-8 let činí 40,- Kč, měsíční úhrada : 880,- Kč.

Celodenní strava pro školku a přípravnou třídu zahrnuje přesnídávku, oběd a odpolední svačinu.
Oběd se skládá z polévky, hlavního jídla, nápoje, popřípadě zeleninového salátu, ovoce nebo moučníku.

Platby za poskytnutou stravu probíhají zálohově a to do 20. dne předchozího měsíce na měsíc následující.
Každé dítě má založené ,, stravovací konto“, na které přicházejí bezhotovostní platby od vás na

číslo účtu : 27-8769810287 / 0100Jako variabilní symbol uvádějte vždy rodné číslo dítěte. Pokud je VS uveden chybně, nelze platbu přiřadit. Do zprávy pro příjemce uvádějte vždy jméno a příjmení strávníka. KS 0508

Přeplatek bude vrácen na účet uvedený v přihlášce ke stravování vždy v lednu a červenci.

Přihláška ke stravování funguje jako závazná objednávka pravidelného odběru po celou dobu školního roku. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován!!! Cena obědů je významnou částkou hrazena ze státního rozpočtu a nárok na něj vzniká jen v době vyučovacího procesu. Když žák onemocní, nemá na dotované obědy nárok ( výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti dítěte).

Nepřítomnost strávníka odhlaste den předem do 13.00 hod.
Pouze v akutním případě do 6:30 hod. v daný den ráno, vyjma pondělí nebo dne po státním svátku, kdy se odhláška přijímá do 6:30 h. na č.t.: 465 533 394 nebo písemně na e-mail : jidelna@zsrybnik.cz (zde uvádějte celé jméno dítěte, kam dochází – MŠ, ZŠ - a přesný datum na který chcete dítě odhlásit). Pozdější odhlášení obědů nebude akceptováno!!!

Procházková Jitka
vedoucí školní jídelny Rybník

Provozní řád školní jídelny

Informace o úhradě stravování

Alergeny

Seznam alergenů Od 13.12. 2014 na základě ustanovení 1169/2011 EU článek 21 a vyhlášky 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, §8 odstavec 10 je školní jídelna je povinna označit u vyrobených pokrmů alergen, který obsahuje. Komentář ke zmíněnému ustanovení naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této stránce: http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm

Značení alergenů je pouze informační.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělivosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako běžný výrobce potravin a pokrmů.

Personál jídelny

Vedoucí jídelny:
Jitka Procházková

Kuchařky:
Eva Rácová
Lenka Hlaváčková

Provozní řád

Provoz ŠJ se řídí vyhláškami o školním stravování a příslušnými hygienickými předpisy. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin. Jídelní lístek a ostatní informace pro strávníky jsou vyvěšeny na levé straně schodiště do ŠJ.

Výdej obědů:

Mateřská školka malé oddělení11:15 hod. - 11:45 hod.
Mateřská školka velké oddělení11:45 hod. - 12:15 hod.
Základní škola12:15 hod. - 12:45 hod.


Výše stravbého:
platbaměsíční platba celkem
Mateřská školka 3-6 let38,00Kč836,00Kč
Mateřská školka včetně přípravné třídy 7-8 let40,00Kč880,00Kč
Základní škola 7-10 let28,00Kč616,00Kč
Základní škola 11-14 let30,00Kč660,00Kč


Všechna podávaná jídla se konzumují pouze ve ŠJ. Vynášení jídla z jídelny /vyjma jídla v jídlonosičích / není povoleno. Je zakázáno vydávat obědy do skleněných nádob. Obědy do jídlonosiče lze vydávat pro školku a školu jen z důvodu nemoci.

Nepřítomnost strávníka odhlaste DEN PŘEDEM nejpozději do 13.00 hod.na č.t.: 465 533 394 nebo písemně na e-mail: msjidelnarybnik@seznam.cz.
Pouze v akutním případě do 6:30 h. ráno, vyjma pondělí nebo dne po státním svátku, kdy se odhláška přijímá do 6:30 h.

NEMOC je nutné u všech strávníků odhlásit. V době nemoci nemá dítě nárok na obědy dle Zákona č. 76/78 §32.
Pouze PRVNÍ DEN je možné neodhlášený oběd odebrat do jídlonosiče.
PRÁZDNINY jsou trvale odhlášeny pro všechny strávníky automaticky.
Strávníci se řídí pokyny pedagogického dozoru a pracovnic ŠJ.

Dotazy a připomínky k provozu ŠJ přijímá vedoucí ŠJ pí Procházková Jitka.

Kontakt
Školní jídelna - 465 533 394
Základní škola - 465 533 413


vedoucí jídelny
Jitka Procházková

Provozní řád školní jídelny základní a mateřské školy.doc

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny.doc

Mateřská škola Rybník
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Kontaktní údaje
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Poslední aktualizace 26.5.2020
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Vzděláváme žáky se znevýhodněním v běžných tříchách
Férová škola
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Vyučujeme anglický jazyk od 1.třídy
Vyučujeme anglický jazyk od 1.třídy
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Vyučujeme žáky v domácím vyučování
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Odkazy:
Město Česká Třebová Obec Rybník

 

Ubytování Jeseníky | Jednoúčelové Stroje | Internet Česká Třebová, Rybník | Skupinové ubytování Jeseníky | Mentální kouč pro sportovce