Školní družina

ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Charakteristika

Školní družina má jedno oddělení. Kapacita je 30 žáků.
Vychovatelka Gabriela Černá

Od školního roku 2007/2008 pracuje ŠD podle vlastního ŠVP. Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností, zábavou.Nabízíme:

- dobře vybavené vlastní prostory družiny a možnost kdykoliv využívat ostatní prostory a zařízení školy
- domácí prostředí
- pobyt ve smíšeném kolektivu žáků od přípravné třídy do 5. ročníku
- časté zařazování činností probíhajících na čerstvém vzduchu ( zahrada, hřiště, vycházky )

Náplň práce v ŠD stanovuje vyhláška o zájmovém vzdělávání. Školní družina vykonává zejména tyto činnosti:
- pravidelnou činnost
- příležitostnou činnost
- nabídku spontánních aktivit
- odpočinkové činnosti
- přípravu na vyučování


ŠVP družiny a Vnitřní řád družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školní družině + vnitřní řád ŠD

Provoz školní družiny

Ranní družina: 6 : 30 hod. - 7 : 45 hod. odpočinkové a rekreační činnosti podle zájmu a výběru dětí
Odpolední družina: 11 : 30 hod. - 16 : 15 hod.
11 : 30 hod. - 12 : 45 hod. osobní hygiena, oběd
12 : 45 hod. - 13 : 00 hod. odpočinkové a rekreační činnosti
13 : 00 hod. - 14 : 40 hod. činnosti v rámci integrovaných bloků
14 : 40 hod. - 15 : 00 hod. příprava na vyučování, rekreační a odpočinkové činnosti
15 : 00 hod. - 16 : 15 hod. odpočinkové činnosti
Spontánní aktivity jsou zařazovány do všech činností podle potřeby. Při vhodném počasí je každý den zařazena vycházka nebo pobyt venku.


Mateřská škola Rybník
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Kontaktní údaje
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Poslední aktualizace 12.4.2021
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Vzděláváme žáky se znevýhodněním v běžných tříchách
Férová škola
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Vyučujeme anglický jazyk od 1.třídy
Vyučujeme anglický jazyk od 1.třídy
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Vyučujeme žáky v domácím vyučování
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Odkazy:
Město Česká Třebová Obec Rybník

 

Ubytování Jeseníky | Jednoúčelové Stroje | Internet Česká Třebová, Rybník | Skupinové ubytování Jeseníky | Mentální kouč pro sportovce